2010-05-09

அன்னையர் தினமும் "அம்மா" க்களும்

இன்று உலகமெங்கும் அன்னையர் தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது. என்னை பொறுத்த மட்டில் வருடம் முழுதும் கொண்டாடினால் தான் அவளருமை, பெருமை களை சொல்லி முடிக்கலாம். எல்லாருடைய அம்மாக்களும் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்.


என் வாழ்வில், எனது அம்மா குருவாக, அன்னையாக, வாழ்கையின் ஒவ்வொரு படிகளிலும் எனக்கு உதவியாக/ வழிகாட்டியாக இருந்து வருகின்றதை நினைக்க பெருமையாக இருக்கின்றது. எனது அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு உரித்தாகட்டும்.

எனக்கு பிடித்த அம்மா பாட்டு... உங்களுக்கும் பிடிக்கும் என்று நினைகின்றேன் ...


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...