2010-01-18

படம் சொல்லும் கதை: உலகின் மிகப்பெரிய கட்டிடமான பர்ஜ் கலீபா-மீது மின்னல் தாக்கிய போது

160 மாடிகள் கொண்ட( 828m) இந்த கட்டிடம் அண்மையில் மின்னல் தாக்கத்துக்கு உள்ளான வேளையில் எடுத்த சில புகைப்படங்கள்.


கடல் பகுதியில் இருந்து :

கடல் பகுதியில் இருந்து :


]
கடல் பகுதியில் இருந்து :நகரப்பகுதியில் இருந்து:
தூர நோக்கில் :கட்டிடத்துக்கு அண்மையில் இருந்து:கட்டிடத்துக்கு அண்மையில் இருந்து:


கட்டிடத்துக்கு அண்மையில் இருந்து:கட்டிடத்துக்கு அண்மையில் இருந்து:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...