2011-02-04

FEB-04--இன்று உலக புற்று நோய் தினம் !!!

இன்று உலகை ஆட்டி படைத்து கொண்டு இருக்கும், உயிரை காவு கொள்ளும் பிரச்சனைகளில் இந்த புற்று நோயும் ஒன்றே. யுத்தம் , உணவு பற்றாக்குறை, இயற்கை அனர்த்தங்கள், பன்றிக்காய்ச்சல்,  பிற உயிர் இழப்புகள் .... போன்றவற்றுடன் இதுவும் இணைகின்றது.


இந்நோயை எதிர்க்கும் எத்தனை விதமான  மருந்துகள் வந்தாலும் முற்று முழுதாக அகற்றி விடுமளவுக்கு ஏதேனும் மருத்துவ உபகரணங்கள்  வசதிகள் இதுவரைக்கும்   இல்லை.

சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் அறிக்கை ஒன்றின் பிரகாரம் எண்பத்தி நான்கு மில்லியன் மக்கள், 2005-2015 காலப்பகுதியில் புற்று நோயால் மட்டும் மரணமடைவார்கள் என்று அறுத்து உறுத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. இங்கே காண்க!!!

 
மேலும், சில வேளைகளில்  புற்று நோய் என்பது genetic basis, ஆகவும் உள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள், வைத்திய மற்றும் முன்னுதாரங்கள் மூலம் கண்டும் உள்ளனர். 

புற்று நோய் பற்றி  இணையத்தில் சுட்டதில் (ஆங்கில வடிவம் )
 
Q. Why did my child get cancer?
A. In most cases, it is not known how a child gets cancer.   We do know that it is not caused by anything you did as a parent.  In some cases, the cancer has a genetic basis, but most often the cause is unknown
Q. How long has the cancer been there?
A. It’s not possible to determine when the cancer started. 
Q. Do my other children need to be checked for cancer?
A. This is almost never necessary.  Your family history and evaluation of the cancer will determine whether there is any risk to other family members.  If there is any suspicion of this, you may be referred to the Cancer Clinic.
Q. When do we start treatments? And how long will treatment last?
A. Treatments start after the diagnosis and stage of the disease are determined. From this information, a multidisciplinary team will determine the recommended treatment plan.  The length of treatment varies upon the diagnosis and stage of disease.
Q. What is chemotherapy and how often will my child need it?
A. Chemotherapy refers to medications that kill or control cancer cells.  Most chemotherapy is given by intravenous injection.  Other chemotherapy is given by mouth, by intramuscular injection (into the muscle), by subcutaneous injection (under the skin), or by spinal injection (into the spine).  The treatment schedule varies depending upon the diagnosis and stage of disease.
Q. What is a central line?
A. A central line is a device that assists in the process of administering chemotherapy and other medications and fluids, and blood sampling. A  tube is surgically placed into a blood vessel. This device avoids the need for separate needle insertions for each infusion or blood test. Examples of these devices include Hickman or Broviac catheters, PICC lines and ports.  Hickman or Broviac catheters are placed in the upper chest, and there is an external portion that protrudes from the skin.  PICC lines are placed in the arm, and also have an external portion.  Ports are placed in the chest but are implanted below the skin, so that nothing shows externally.  When a Broviac, Hickman or PICC line are accessed, a syringe is attached to the external portion in a painless procedure.  When a port is accessed, the needle is inserted through the skin causing a brief moment of discomfort, minimized with the use of a special cream (EMLA) applied to the skin.
Q. What is radiation therapy?
A. Also called radiotherapy and irradiation.  It uses high-energy radiation beams to kill cancer cells and shrink tumors.  Radiation may come from a machine outside the body or it may come from radioactive material placed in the body near cancer cells. Systemic radiation therapy uses a radioactive substance that travels in the blood to tissues throughout the body.
Q. Will my child lose his/her hair?
A. If your child receives chemotherapy, he or she will probably lose hair, temporarily.  Children and teens deal with this in different ways.  Some kids wear hats or scarves.  Some wear wigs.  Others do not attempt to hide the baldness.  In any case, our team members will counsel you and assist you, so you have a solution that fits your child's needs.
Q. Will my child need to stay in the hospital? 
A. The need for hospitalization varies with diagnosis and treatment plan.  Some chemotherapy administration requires short hospitalization, while others can be done as an outpatient in the clinic or at home
.
Q. Will my child be okay?
A. Having a diagnosis of cancer and receiving chemotherapy are both associated with a risk of death. Fortunately, the success rate for treatment of childhood cancer is very good. It is appropriate to ask your doctor what the success rate is for your child’s diagnosis.
Q. What happens when the treatment is finished?
A. A monitoring program begins when the treatment is finished.  The schedule and the type of tests depends on the diagnosis.  The goals of the program are to monitor for any signs of recurrence of the cancer and to look for any signs of a delayed side effect of the treatment. 
Q. What if the cancer comes back?
A. In some ways, this means starting over.  As in the beginning at initial diagnosis, tissue samples are needed to verify the diagnosis, tests are performed to determine the extent of disease, and a new treatment plan is devised.

இலங்கையில் மகரகம புற்று நோய் வைத்திய சாலை மிகவும் பிரபல்யமானது. தனியார் வைத்திய சாலைகள் இருந்தாலும், அறவிடும் கட்டணங்களோ ஒரு தொகை, எல்லாராலும் அந்த அளவுக்கு முடியா விட்டாலும், ஒரு சிலரே தனியார் வைத்திய சாலைகளில் இதற்குரிய சிகிச்சைகளை பெறுகின்றனர்.  

வசதி படைத்த நெஞ்சங்கள், உறவுகளுக்கு உதவ வேண்டி நிற்பவர்கள், யாழ்ப்பாண போதானா வைத்திய சாலை, தெல்லிப்பளை புற்று நோய் பிரிவு போன்றவற்றுக்கு சென்று, அங்குள்ள நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இளையவர்கள் , முதியவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள் போன்றோருக்கு தேவையான பால்மா, மருந்துகள் வாங்க பண வசதி,  என்று  உதவுங்கள். தனியாக நேரடியாக சென்று உதவலாம். அங்குள்ள வைத்தியரை நாடவும். யாருமூடாக எல்லாம் செல்ல தேவை இல்லை. நீங்களே உங்கள் கைகளால், நீங்கள் செய்யும் உதவிகளை வைத்திய சிகிச்சை  பெறும் நோயாளிகளிடம் கையளிக்கலாம்.
மேலதிகமாக தொடர்புகளை பெற்று தர வேண்டுமாயின் அதற்கான உதவிகளை செய்து தருவதில் அடியேனுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையுமில்லை. 

இந்நோயுடையவர்கள் சுகமடைய, எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திப்போமாக!!!
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...