2009-11-03

வடிவேலுவுக்குமா ??


ஆகா இப்படியும் செய்யுறாங்கள் .................
நல்ல ஒரு தேர்வு ....எடிட்டிங்..

முக்கியமாக இதையும் பாருங்க உள் கருத்து உள்ள ஒரு நகைச்சுவை ( காலத்துக்கு ஏற்றது)இதுதான் உள் கருத்து :
அமெரிக்காவில் நிக்கும் ..................... இடம் விசாரிக்கும் போது இந்த போலீஸ் இக்கு ஏற்பட்ட நிலவரம் தான் அமெரிக்காவின் சீ ஐ எ இக்கும்..
நீங்களே பாத்திரங்களை தெரிவு செய்யுங்க

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...