2009-09-14

அடங்காப்பிடாரி மனைவியை கட்டு படுத்த ???

அடங்காப்பிடாரி மனைவியை கட்டுப்படுத்த இப்படியும் ஒரு டெக்னாலஜி இருக்காமே !!!!


வாங்கி பயன் பெறுங்கள் தேவையானோர்.
இதை எந்த பெண்ணுக்கும் Compatible என்றும் சொல்ல படுகிறது :)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...