2009-09-29

இன்ப துன்பம் எது வந்தாலும் பங்கு கொள்ள நண்பன் உண்டு!

துன்பங்கள் எதுவந்தாலும் துயரங்களை எவ்வளவுதான் எதிர் கொண்டாலும் ஓரிரு நல்ல நண்பர்களை வைத்து இருத்தல் என்றுமே மனதுக்கு இனியது.
பாழா போன இந்த உலகத்தில் யாரைத்தான் நம்புவது. எல்லாம் போட்டி பொறாமை என்று போய்கிட்டு இருக்கிறது.
நண்பர்களை இருந்து விரோதிகளான வர்களை இங்கே கருதாது( கழுத்தறுக்கும் ) நல்ல குணமான நண்பர்களை வைத்து இருத்தல் என்றுமே ஆரோகியம்.
எனக்கும் ஓரிரு நண்பர்களா இருக்காங்க. அவர்களுக்கும் சேர்த்து இந்த இனிய பாடல் சமர்ப்பணம்
படம்: இணைந்த கைகள்
Actors : Arun Pandian, Nirosha, Ramki, Sasikala
Director : Viswanathan NK
Lyrics : Abhavanan
Music Director : Manoj Gyan
Producer : Abhavanan
Year : 1990


அந்தி நேரத் தென்றல் காற்று
அள்ளித் தந்தத் தா...லாட்டு
அந்தி நேரத் தென்றல் காற்று
அள்ளித் தந்தத் தாலாட்டு

தங்க மகன் வரவைக் கேட்டுத்
தந்தை உள்ளம் பாடும் பாட்டு
தங்க மகன் வரவைக் கேட்டுத்
தந்தை உள்ளம் பாடும் பாட்டு

- அந்தி நேரத் தென்றல் காற்று...

உயிர் கொடுத்தத் தந்தை இங்கே
உரு கொடுத்த அன்னை அங்கே
இன்ப துன்பம் எது வந்தாலும்
பங்கு கொள்ளும் சொந்தம் எங்கே?

தாலாட்ட அன்னை உண்டு!
சீராட்டத் தந்தை உண்டு!
இன்ப துன்பம் எது வந்தாலும்
பங்கு கொள்ள நண்பன் உண்டு!

ஒரு தாயின் பிள்ளை போல
உருவான சொந்தம் உண்டு!
வரும் காலம் யாவும் வெல்ல
இணைந்த கைகள் என்றும் உண்டு!

- அந்தி நேரத் தென்றல் காற்று...

உன் மகனைத் தோளில் கொண்டு
உரிமையோடு பாடுவதென்று
அந்நாளில் துணையாய் நின்று
அன்பு கொள்ள நானும் உண்டு!

தத்துப் பிள்ளை இவனைக் கண்டேன்
தாய்மை நெஞ்சம் நானும் கொண்டேன்!
பத்துத் திங்கள் முடிந்த பின்னே
முத்துப் பிள்ளை அவனைக் காண்பேன்!

உறங்காத விழியில் இன்று
ஒளி வந்து சேரக் கண்டேன்!
பரிவான நண்பன் தந்த
கனிவான தோள்கள் கண்டேன்!

- அந்தி நேரத் தென்றல் காற்று...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...