2009-08-27

திருமணம்
பத்து பொருத்தம் பார்த்து
ஒன்பது கிரகமும் நேர் நிலையில இருக்கேக்க
எட்டு திசையில் இருக்கும் தெய்வமும் ஆசிர்வதிச்சு
கணவனும் மனைவியும் ஏழு அடி எடுத்து வச்சு
அறு சுவையில சமைச்சு
பஞ்ச பூதங்களும் ஆசிர்வதிச்சு
அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, என்ற நாலையும் உணர்ந்து
மூன்று முடிச்சு போட்டு
இரு மனம் ஒன்றாக கலப்பதுஇப்படிதான் திருமணம் செய்வது என்று வாசித்தேன். இதில் எத்தனையை எனது திருமண சடங்கில் பார்த்தேன் என்று கணக்கு போட்டு கொண்டு இருக்கிறேன்...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...