2009-10-06

இலை உதிர் காலமும் ஆரம்பிச்சிட்டுது.

ஐரோப்பாவில் எனக்கு பிடித்த ஒரு அம்சம் நான்கு காலங்களிலும் ஏற்படும் உணரத்தக்க, இரசிக்கத்தக்க சூழ்நிலை மாற்றங்கள்.

அதிலும் குளிர்காலத்துக்கு முந்தைய இலைஉதிர்காலத்தில் மரங்கள் காட்டும் வண்ண ஜாலங்கள் அருமையிலும் அருமை. பச்சை பசலேன இருந்தவை திடீர் என்று தங்கள் நிறங்களை மாற்றி கொள்ளுவது மட்டும் இல்லை, குப்பை கொட்டி எங்கும் சருகும் குச்சியுமாக இருக்கும் காட்சி கூட ஒரு அழகு.( எங்கள் வீடு பலா கொட்டின குப்பை பரவாய் இல்லை) எவ்வளவு துப்பரவு செய்தாலும் திரும்ப கொட்டி கொட்டி கொண்டு இருக்கும். இதுக்குள்ள காத்து வேற. குளிரும் கூட. சில்லென்று இருக்கும் ஒருக்கா நடந்து திரிந்தா. மழை கூட அடிக்கடி பெய்து சங்கடத்துக்குள் இட்டு செல்லும். எல்லாம் ஒரு காலநிலை மாற்றம் தான்.

இருந்தாலும் அழகை ரசிக்கும் எங்களை போன்ற இளம் வாலிபர்களுக்கு புகைப்படம் எடுத்து hard disk ஐ நிரப்புவதில் உள்ள ஆனந்தம் வேறு எதிலும் இல்லை
சரி வங்க ஒன்றிரண்டு தொகுப்பை பார்த்து விட்டு செல்லுங்கள்.

பெரிசா போடுவதற்கு என்னும் காலம் இருக்குஇந்த சருகுகளால் நிரம்பி கிடக்கும் வீதிகளை, பொது இடங்களை துப்பரவு செய்யும் வாகனங்களும் அதுக்குள்ள மும்முரமாய் சேவையில் ஈடுபடும்.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...