2009-10-15

அள்ளாமலும் கிள்ளாமலும் தள்ளாட வந்த பூவனம்

MOVIE : தாலாட்டு பாடவா
MUSIC : இளையராஜா
SINGERS : அருண்மொழி & S.ஜானகி

அருண்மொழி இளையராஜாவின் இசையில் இடம் பெற்ற இந்த படத்தின் அனைத்து ஆண்குரலுக்கு உயிர் கொடுத்துள்ளார்.

இந்த படத்தை R.Sundarrajan இயக்கி உள்ளார் .
இவர் ஒரு இயக்குனராகவும், நடிகராகவும், பாடலாசிரியராகவும், கதை திரைக்கதை வசனம் எழுதியும் பிரபல்யமானவர்.

எனக்கு பிடித்த பாடல்:- முதா கராத்த மோதகம்

இதே படத்தில் இன்னும் இரண்டு சுப்பர் பாடல்கள் இருந்தாலும், எனக்கு இதில் ஏதோ பிரியம். ஒருக்கா நீங்களும் கேளுங்க


முதா கராத்த மோதகம்
சதாவி முக்த்தி சாதகம்
கலாதரா வதம் சகம்
விலாசி லோக ரக்சகம்
அனாயகைக்கனாயகம்
வினா சிதேப்ரதைத்தியகம்
நடஷுபாசு நாசகம்
நமாமிதம் வினாயகம்
முதா கராத்த மோதகம்
சதாவி முக்த்தி சாதகம்

வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர் வரன்
வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர் வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்
வரம் தரும் உயர்ந்தவன் கரம் கரம் இணைந்தவன்
இவன் தலைவி நாயகன்
வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர் வரன்
வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர் வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்

தொடாமலும் படாமலும்
உலாவும் காதல் வாகனம்
வராமலும் தராமலும்
விடாது இந்த வாலிபம்

உன்னோடு தான் பின்னோடு தான்
வந்தாடும் இந்த மோகனம்
கையோடு தான் மெய்யோடு தான்
கொஞ்சாமல் என்ன தாமதம்

உன் பார்வை யாவும் நூதனம்
பெண் பாவை நீ என் சீதனம்

உன் வார்த்தை அன்பின் வாசகம்
பெண்ணுள்ளம் உந்தன் ஆசனம்

அள்ளாமலும் கிள்ளாமலும்
தள்ளாட வந்த பூவனம்வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்

வரம் தரும் உயர்ந்தவன் கரம் கரம் இணைந்தவன்
இவன் தலைவி நாயகன்

வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர் வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்

ல ல ல ல ல ல
லா லா
ல ல ல ல ல ல
லா லா

கல்யாணமும் வைபோகமும்
கொண்டாடும் நல்ல நாள் வரும்
அன்னாளிலே பொன்னாளிலே
என் மாலை உந்தன் தோள் வரும்

சல்லாபமும் உல்லாசமும்
கண் காணும் நேரம் சோபனம்
சொல்லாமலும் கொள்ளாம்லும்
திண்டாடும் பாவம் பெண் மனம்

இந்நேரம் அந்த ஞாபகம்
உண்டாக நீயும் காரணம்

கண்ணார நாமும் காணலாம்
செவ்வாழை பந்தல் தோரணம்

என் ஆசையும் உன் ஆசையும்
அந்நாளில் தானே பூரணம்

வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர் வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்

வரம் தரும் உயர்ந்தவன் கரம் கரம் இணைந்தவன்
இவன் தலைவி நாயகன்

வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...